Hundars sömn

Hundars sömn

Alla vet nog hur det känns när man har fått för lite sömn – man blir lättirriterad och får svårt att koncentrera sig på jobbet eller i skolan, och ju fler nätter man får för lite sömn, desto värre blir dessa symptom. Detsamma händer hundar som lider av sömnbrist. Förutom irritation eller aggressivitet och försämrad koncentration kan sömnbrist hos hundar också leda till att de får försämrat immunförsvar, att de blir känsliga för beröring och höga ljud, och att de överreagerar när de känner smärta. Detta är dock bara de märkbara symptomen – i längden är sömnbrist mycket skadligt för hundars hälsa, precis som det är för människor.

Det som gör att det är särskilt viktigt för hundar att kunna sova ostört är dock inte bara effekterna av sömnbrist, utan det faktum att hundar behöver mycket mer sömn än människor. Medan en människa bara behöver sova mellan 7 och 9 timmar under en natt för att de ska vara fullt utvilade, behöver en vuxen hund sova mellan 12 och 18 timmar per dygn. Yngre hundar behöver sova ännu mer än så.

Som ägare är det därför mycket viktigt att man förser hunden med de förutsättningar som krävs för att den ska kunna sova ifred. Vilka dessa förutsättningar är kan variera från hund till hund (vissa sover till exempel bäst när de befinner sig i närheten av sina ägare, det vill säga deras flock), men en bra början är generellt att hitta ett hörn av hemmet som är relativt ostört och placera hundens korg där. Det bör till exempel vara en plats som inte är för nära ytterdörren, där folk kommer och går. Hunden ska kunna gå till sitt hörn och sin korg när den vill vara ifred, och den ska veta att den inte kommer att bli störd där. Om man har barn i familjen måste man därför lära dem att det inte är okej att gå och klappa hunden när den ligger i sin korg. Helst ska man inte heller väcka hunden om den sover någon annanstans i hemmet, även om det ibland är oundvikligt.

Om man planerar att låta sin hund gå ute på tomten större delen av dagen måste man också se till att de har en plats utomhus där den kan vila och sova ostört, eftersom den då inte har tillgång till sin korg inomhus. En bra lösning kan till exempel vara att bygga en hundkoja, eftersom hundar ofta känner sig tryggare när de är omgärdade av väggar. Du hittar allt material du behöver för bygget hos Skånska byggvaror.

Man ska dock även se upp så att ens hund inte sover för mycket – även det kan vara ett tecken på ohälsa. Det är normalt att en hund sover eller dåsar även dagtid, men om man märker att ens hund ligger och vilar mer än 18 timmar per dygn kan det tyda på att hunden är deprimerad eller lider av något annat besvär. Det kan vara en indikation på att man måste aktivera sin hund mer, för att den ska få tillräckligt med fysisk och mental stimulans, något som både ger hunden energi och gör den gladare.

canary