Att rehabilitera en gatuhund

Att rehabilitera en gatuhund

Tyvärr är det så att många hundar runt om i världen far illa. Vissa har ägare som försummar dem och inte ger dem den mat eller vatten de behöver, andra håller dem bara inlåsta under alldeles för långa tider. Men det finns även hundar som inte har någon ägare utan istället lever på gatan. Dessa hundar har det ofta väldigt tufft och människor som de stöter på är ofta elaka mot dem. I Europa så är länder som Spanien och Rumänien bland de absolut värsta.

Organisationer

Det finns en hel del organisationer som frivilligt hjälper till och inriktar sig på att hjälpa dessa gatuhundar, en uppgift som är både tidskrävande och kostsam. De förlitar sig därför på donationer ifrån människor som gärna vill stötta deras arbete och skulle det vara en riktigt jobbig period så är även ett lån från qred.com/se/ någonting som skulle vara ett alternativ.

Dessa organisationer jobbar inte med själva rehabiliteringen av hundarna utan de brukar istället placera dem i olika hägn och ser till att de får nödvändig veterinärvård. De brukar sedan försöka få hundarna adopterade av personer som har ett genuint intresse att ta in en hund som verkligen behöver det. Många är noga med att välja ut vilken familj varje hund ska till för att försäkra sig om att hunden får de bästa möjliga förutsättningarna till att rehabiliteras.

Väl i det nya hemmet

När en hund väl har kommit till sitt nya hem så börjar den tuffa perioden med mycket social och annan träning och anpassning till livet som familjehund. De nya ägarna måste vara väl förberedda på att hunden kommer ha svårt att knyta an till någon och kan i många fall även visa väldigt aggressiva tendenser. En hund som har levt större delen av sitt liv på gatan har levt enligt gatans lag: Den tuffaste överlever.

Som husse och/eller matte måste man ha förståelse för detta och samtidigt som man inte kan acceptera vilket beteende som helst så måste man försöka förstå anledningen bakom hunden beteende. Det går tyvärr inte att läsa på om någon specifik egenskap hos olika raser eftersom så gott som alla hundar som kommer ifrån dessa länder är riktiga “gatukorsningar”, blandras som kommit till av att två andra blandraser parat sig som i sin tur har blandraser till föräldrar. Det finns så otroligt många olika drag att det helt enkelt inte går att säga att någon egenskap är självklar bara för att hunden till exempel ser ut på ett visst vis.

Att ha tålamod och vara konsekvent är nyckelord när det kommer till att rehabilitera en hund med just denna bakgrund. Man måste vara beredd på att det kan ta flera års tid att helt anpassa hunden till ett liv där den inte längre behöver vara rädd för alla människor den möter och inte heller behöver slåss om sin mat.

canary