Årliga vaccinationerna

Årliga vaccinationerna

Om man har en hund vet man ofta hur viktigt det är att hunden är vaccinerad. Idag finns det många hundsjukdomar i samhället och genom att hålla hunden vaccinerad kan man förhindra att dessa sjukdomar smittar hunden och även att hunden sprider sjukdomarna vidare. Sedan årliga vaccinationer infördes har antalet svårt sjuka hundar minskat och det har också blivit enklare att resa med djur. I och med en vaccination kan man inte garantera helt hundraprocentigt att hunden inte drabbas av sjukdomen men risken minskas radikalt och om hunden trots vaccineringen drabbas blir sjukdomen ofta mildare i förloppet. Man bör därför se till att hunden vaccineras med rätt intervall och det är särskilt viktigt att tänka på detta om man ska ut och resa då det ofta ska ha gått en viss tid mellan vaccineringen och resan.

Varför ska man vaccinera hunden?

Om man vill skydda sin hund från sjukdomar är det en bra anledning att vaccinera. Om man dessutom ska ut och resa med sin hund är vaccination ofta ett krav i andra länder. på Svenska kennelklubbens hemsida kan man läsa mer om hur det går till att resa med hunden. Om man inte kan ha sin hund hemma av någon anledning är också vaccination ett krav för att hunden ska kunna lämnas till ett hunddagis. Många försäkringsbolag har också som krav att hunden ska vara vaccinerad och detta brukar gälla för att ersättning ska kunna utbetalas överhuvudtaget, oavsett vad hunden råkat ut för. Om man vill tävla i någon gren med sin hund är också vaccinering ett krav. Det gäller oavsett om det handlar om agility, utställning eller något annat. Det är därför en bra idé att vaccinera sin hund så tidigt som möjligt. På så sätt kan man slippa många problem.

Var kan man vaccinera sin hund?

I stort sett alla veterinärer kan utföra vaccination Stockholm. Möjlighet att vaccinera sin hund finns i stort sätt i hela Sverige och vanligen gör veterinären också en snabb hälsoundersökning i samband med vaccinationen. Ofta kostar det omkring 500 kronor att vaccinera sin hund, och detta bör upprepas varje år eller oftare, beroende på vilket vaccin som används. Om man vill vaccinera sin hund innan en utlandsresa är det bra att kontakta en veterinär i god tid och boka tid för vaccinationen så den verkligen hinns med. Detta gäller också om man vill boka tid för rabiesvaccinering. Det kan då också vara bra att kontakta veterinären så de får vaccinera mot rabies. Om man dessutom måste skaffa hunden ett pass är det bra att kontrollera att veterinären även får göra detta innan tiden bokas.

canary