Om din hund blir sjuk

Om din hund blir sjuk

 

Om din hund blir sjuk

Hundar är som människor. De kan drabbas av sjukdomar. Om din hund blir sjuk, vänta inte med att uppsöka veterinärklinik. Många sjukdomar, tillstånd och åkommor förvärras endast om man väntar med att uppsöka vård åt hunden. En tidig diagnos förkortar behandlingstid, ger ofta ett bättre resultat och lindrar hundens besvär.

Hundar på ålderns höst

Människans främsta följeslagare blir äldre och äldre. Mediciner för hundar både utvecklas, forskas på och förbättras med jämna mellanrum. Exempelvis har hundar med diabetes idag en utmärkt insulinbehandling och kan leva ett fullgott liv med sjukdomen. Överlag blir hundarna idag långt mycket äldre än för 20 år bakåt i tiden. Idag genomförs både “starroperationer, höftledsoperationer och komplicerade cancerbehandlingar på hundar i Sverige.

Vanliga åkommor

Beroende på ras, vikt och utseende kommer hunden förmodligen drabbas av olika sorters vanliga åkommor. Taxar drabbas ofta av ryggproblem eftersom hundrasen är oproportionerligt lång i jämförelse med de korta benen och resten av kroppen. Taxar skall undvika sittande postioner för att minska risken att drabbas av ryggproblem. Engelsk bulldog är en annan hundras som ofta får problem med andning, fetma och övervikt. Även hjärtfel och diabetes är relativt vanliga åkommor i jämförelse med andra hundraser.

canary