Alltid redo – samhällets arbetande hundar

Alltid redo – samhällets arbetande hundar

 

Ledsagarhunden

Tidigare kallades denna typ av assistanshund blindhund. Hundens dagliga uppgift är att ledsaga den blinde eller gravt synskadade. Sverige började träna blindhundar för att underlätta livet för blinda och gravt synskadade redan under 1930-talet. Idag finns det 261 ledsagarhundar utplacerade och registrerade enligt Synskadades Riksförbund Sverige. Flertalet blinda och synskadade som får tillgång till en ledsagarhunden får en mycket större frihet, blir tryggare och blir mycket mer självständiga i sitt levnadssätt.

Tyvärr är väntetiderna alldeles för långa för att få den här typen av assistanshund och kostnaden för en färdigutbildad ledsagarhund är hög. Lägg därtill att hundarna som är aktiva ledarhundar åldras och måste tas ur tjänst. Underskottet, väntetiderna och köerna för blinda och gravt synskadade blir därmed konstant. Idag står 70 personer i kö för en assistanshund.

Narkotikahunden

Tullen och det upptäckta beslagtagna knarket avslöjas tack vare fyrfotad arbetskamrat med nosen som arbetsverktyg. En av de första knarkhundarna i Sverige och som blev tullens assistanshund under 1950-talet tillhörde tulltjänstemannen och hundföraren Per-Olof Påhlsson. Hunden hette Lotta och var arbetskamrat med Per-Olof under flera år. Tillsammans hittade dessa två arbetskamrater droger som Beatles försökte ta med sig in I Sverige under sin turné under 1970-talet. Bra jobbat!

Polishunden

Polishundar har använts av svensk kriminalpolis redan under 1910-talet. Ett aningen Sherlock Holmesinspirerat polissamfund kan skönjas i en historisk återblick. Hundarna importerades från tyska Hamburg. En polishunden skulle till Stockholm och den andre placerades i Göteborg. Sveriges två första polishundar var airedalerterriern Cora och schäfern Leo, vars främsta arbetsuppgifter var att användas vid den mest krävande detektivtjänstgöring för att spåra, söka och hitta brottslingar. Idag används polishunden i Sverige inom en rad olika polisiära områden. Vanligaste hundrasen inom polisen i Sverige är tyska schäfern.

canary